Restaurant

Old Abbey - Inn

Restaurant

Opening hours

Thursday till Saturday
17:00 till 22:00
Kitchen
18:00 till 20:30

Sunday from 11:30
Kitchen
12:00 till 14:30
18:00 till 20:30

learn more:

zuraltenabtei.de